Adacta | Privacy Policy

Opće informacije o zaštiti osobnih podataka


U Adacti smo svjesni značenja zaštite osobnih podataka, zato s vašim podatcima postupamo odgovorno i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka te s njima prihvaćenim temeljnim načelima zaštite osobnih podatka. 

Kao dio šire Grupe Adacta, na razini Grupe osiguravamo primjerenu i zakonitu obradu osobnih podataka i njihovu sigurnost, zbog koje svrhe smo usvojili potrebne interne akte te ustanovili primjerene poslovne procese.

Zbog lakšeg pregleda nad time koje podatke prikupljamo, u koju svrhu, kako s njima postupamo i kakva prava imate vi koji nam povjeravate svoje osobne podatke pripremili smo ove Opće informacije o zaštiti osobnih podataka.

Izrazi koji se koriste u ovoj ispravi imaju značenja istovjetna onima koja su definirana Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe u Republici Hrvatskoj.


Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas