Renault Nissan Hrvatska

Renault Nissan Hrvatska

Rješenje: BI | Proizvod: Qlik | Industrija: Automotive & Components | Država: Croatia

Nije postojala unificirana verzija izvještaja, niti su podaci bili prikupljani automatiziranim procesom. Kako je Renault Nissan dio korporacije koja posluje u cijelom svijetu, želja je bila nabaviti globalno rješenje koje će automatizirati i standardizirati pripremu izvještaja te tako omogućiti kvalitetnu i modernu vizualizaciju poslovnih podataka. 

Pogledaj studiju