Adriatic Slovenica

Adriatic Slovenica

Rješenje: BI, ERP | Proizvod: Dynamics NAV, Qlik | Industrija: Insurance | Država: Slovenia

AdriaticSlovenica se je odločila, da obstoječo BI (business intelligence) rešitev, ki ni zagotavljala ustreznih rezultatov nadomesti z novo rešitvijo, ki bo temeljila na rešitvi QlikView in Adactinem modelu skladišča podatkov za zavarovalništvo (AdInsure).

Pogledaj studiju