Adacta | Gold ERP i CRM Microsoft Partner & Qlik Certified Solution Provider

Pravna obavijest

Autorska prava na internet adresi www.adacta.hr su u vlasništvu poduzeća Adacta d.o.o. i ni u kom slučaju se ne mogu prepisivati, kopirati ili na bilo koji drugi način umnožavati u komercijalne svrhe.
Sadržaj internetske stranice www.adacta.hr je samo informativne prirode. Poduzeće Adacta d.o.o. zadržava pravo na nenajavljene promjene. Ispričavamo se za moguće pogreške. Korištenje internet stranice je na vlastitu odgovornost. Poduzeće Adacta, ne odgovara za moguću štetu koja bi nastala uslijed uporabe internetske stranice (vrijedi i za sadržaje izvan domene adacta.hr), a također ne snosi nikakvu odgovornost za nesmetan rad stranice.

Sadržaj e-mail prepiske je povjerljiv i namijenjen isključivo primatelju (ima). Neovlašteno korištenje, otkrivanje ili kopiranje e-mail komunikacije ili bilo kojeg njenog dijela je strogo zabranjeno i može biti nezakonito. Adacta ne preuzima odgovornost ukoliko e-mail ili privitak e-maila sadrži grešku ili virus. Molimo razmislite o okolini prije nego što natisnete e-mail.

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas