Poslovna analitika
Adactine novosti

QlikView Case Study | Renault Nissan Hrvatska

Implementacija QlikView BI alata u tvrtki Renault Nissan Hrvatska d.o.o

„Siguran sam da smo u Adacti pronašli partnera koji će nam sa svojim iskustvom pomoći da donosimo kvalitetnije odluke, ne samo na temelju intuicije, već na temelju konkretnih brojki i tako ubrzati proces donošenja odluka.“ -  Dario Petrović, IT Direktor-Renault Nissan Hrvatska

O klijentu

Tvrtka Renault Nissan Hrvatska d.o.o. na hrvatskom tržištu posluje gotovo 25 godina i sastoji se od mreže prodajnih mjesta na kojima se prodaju automobili marki Renault, Nissan te Dacia. U Hrvatskoj prodaju na više od 25 prodajnih mjesta, što je u 2015. godini rezultiralo s oko 6.700 prodanih vozila za sve tri marke.

Poslovna situacija

S obzirom na široku mrežu prodajnih mjesta i brojne partnere, izvori poslovnih podataka bili su izuzetno složeni. Zbog toga su prikupljanje i analiza poslovnih podataka zahtijevali dosta ručnog rada koji su različiti zaposlenici radili svaki na svoj način te je nedostajao sustavan pogled na jednu verziju istine prilikom odlučivanja. Nije postojala unificirana verzija izvještaja, niti su podaci bili prikupljani automatiziranim procesom. Kako je Renault Nissan dio korporacije koja posluje u cijelom svijetu, želja je bila nabaviti globalno rješenje koje će automatizirati i standardizirati pripremu izvještaja te tako omogućiti kvalitetnu i modernu vizualizaciju poslovnih podataka.
Jedan od glavnih zahtjeva uvođenja QlikView alata bio je osmišljavanje i izrada standardnog obrasca za unos i obradu podataka koji bi bio jedinstven na razini Adriatic regije, a koji bi se svojim izgledom i načinom rada uklopio u globalna rješenja koja Renault Nissan koristi.
Glavni izazov s kojim su se u Renault Nissanu i Adacti susreli bio je kako analizirati različite pokazatelje uspješnosti prodavatelja iz prodajne mreže i pretvoriti ih u usporedive podatke.

Rezultati

Renault Nissan Hrvatska je kao rješenje za podršku poslovnom odlučivanju odabrao QlikView, alat koji je prema Gartneru pozicioniran kao vodeće rješenje za Data Discovery, s primarnim ciljem pojednostavljenja procesa izrade konsolidiranih izvještaja te analize poslovanja.

Kao implementator je odabrana tvrtka Adacta zbog činjenice da je prepoznata kao vodeća tvrtka
za implementaciju poslovnih rješenja u regiji, posebice s aspekta rješenja za poslovnu analizu.

U prvoj fazi implementacije QlikView rješenja u poslovanje Renault Nissana Hrvatska, rezultati su bili vidljivi već kroz nekoliko tjedana. Procesi su bili efikasniji, sustav je bio optimiziran, a zbog malo više uloženog truda u fazi prikupljanja podataka, skraćeno je vrijeme potrebno za nove analize.

“Prilikom uvođenja shvatili smo da različite direkcije prikazuju podatke na različite načine, da ukoliko netko nije specijalist u određenom području, potrebno je uložiti dodatni napor da razumije kako tumačiti podatke. Ovim zajedničkim radom postavili smo nove standarde u prikazima podataka, primijenili smo Renault vizualni identitet i učinili da izvještaji budu razumljivi svima zainteresiranima. Osim toga, radimo i na pojednostavljenju prikaza, kako bi poboljšali ergonomiju i učinili prikaz rezultata zanimljivim i onima koji nisu direktno uključeni u ostvarivanje rezultata. Idući veliki izazov je da prikažemo pravi podatak u pravo vrijeme i na pravom uređaju korisnika, za što očekujemo podršku od novih tehnologija koje donosi Qlik, a najznačajnije nam je iskustvo i znanje Adacte”, istaknuli su u Renault Nissanu Hrvatska.

Do uvođenja QlikView rješenja u punom opsegu, u kojem ga trenutno koristi nešto više od 30 zaposlenih, proteklo je tri mjeseca. Iskorišten je Adactin know-how i iskustvo s područja analize podataka te su efikasnije posloženi interni poslovni procesi klijenta, a krajnji je rezultat unaprjeđenje poslovanja Renault Nissan Hrvatska.

“Prilikom predstavljanja novih izvještaja putem QlikView, na novi i vizualno stimulativan način, uočili smo gdje se nalaze greške u unosima podataka. Nešto što se mjesecima skupljalo, uprava je uspjela prepoznati u iznimno kratkom roku i poduzeti akcije koje su greške otklonile. Sada se vrijeme za uočavanje grešaka smanjilo, a samim time i broj grešaka”, ističu u Renault Nissan Hrvatska.

U Renault Nissan Hrvatska prepoznali su QlikView rješenje kao odlično rješenje za izazove s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju. Ključni benefiti nakon uvođenja su smanjenje vremena utrošenog na repetitivne poslove te generiranje različitih izvještaja na dnevnoj bazi. Osim toga, pomoću QlikView rješenja svi povijesni podaci iz analiziranih područja su konsolidirani na jedno mjesto te na isti način prezentirani svim odjelima unutar kompanije. Time je ostvarena i dodatna transparentnost poslovanja.

“Vođenje projekta je bilo dano direkciji informatike, dok su vlasnici podataka sve poslovne direkcije Renault Nissan. Takvom sinergijom smo dobili sve zainteresirane strane zajedno i uspjeli smo postići izvrsno dijeljenje informacija između svih direkcija, te izbjeći klasične zamke silos organizacija. Na kraju smo postigli da definiramo hibridne reporte koji su iz podataka prodaje vozila i rezervnh dijelova stvarali nove poslovne prilike. Jedan od indikatora koji pratimo, promet rezervnih dijelova po vozilu, koji smo prije pratili na mjesečnoj bazi, sada se prati na dnevnoj bazi. Idući korak je da dnevnim ritmom pratimo i profitabilnost”, ističu u Renault Nissan Hrvatska.

U sljedećim koracima Renault Nissan Hrvatska planira QlikViewa platformu koristiti za izradu simulacija koje će doprinijeti boljem predviđanju situacije na tržištu i pravovremenoj reakciji na tržišne promjene.

Citat

„Po našim grubim procjenama već sada možemo reći da štedimo oko pola čovjeka na ovim repetitivnim poslovima i generiranju izvještaja, jer to danas za nas obavlja QlikView. Iskustvo koje smo dobili od Adacte je vrijedno, posebno savjeti koje smo iskoristili da promijenimo standardan način razmišljanja i tako se maknemo iz našeg okruženja.“ - Dario Petrović, IT Direktor - Renault Nissan Hrvatska

Ostvarene prednosti

Prednosti koje je tvrtka Renault Nissan Hrvatska ostvarila uvođenjem QlikView rješenja:

• Integriranost izvještaja i različitih analiza iz velikog broja različitih izvora na jednom centralnom mjestu
• Jednostavniji prikaz ključnih informacija korištenjem vizualizacija
• Brža konfiguracija standardiziranih izvještaja
• Brze i točne informacije u svakom trenutku
• Orijentacija na korištenje umjesto na pripremu podataka
• Izgradnja analitičke kulture među korisnicima

Studija slučaja

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas