Adacta | Gold ERP i CRM Microsoft Partner & Qlik Certified Solution Provider
Adacta novosti

Osvrt na najavljene zakonske izmjene

Pripremili smo pregled najavljenih zakonskih izmjena za početak 2019. godine uz napomene kako će se to odraziti na korisnike Microsoft Dynamics NAV-a. 

Nastavak poreznog rasterećenja u okviru porezne reforme

Vlada RH je najavila da od 1. siječnja 2019. godine započinje treći krug porezne reforme. Prijedlog još uvijek nije usvojen, a ukoliko se usvoji na snagu bi stupio s početkom nove godine. Najavljuje se da bi porezno rasterećenje u trećem krugu iznosilo 2,7 mlrd. kuna. U nastavku su navedene najavljene promjene.

Porez na dodanu vrijednost

Smanjenje stope PDV-a sa 25% na 13% na proizvode svježeg mesa, ribe, voća i povrća kako bi se potaknula domaća poljoprivredna proizvodnja. Za obveznike koji u obračunskom razdoblju (mjesečno ili kvartalno) prijeđu prag za ulazak u sustav PDV-a, propisat će se obveza upisa u sustav PDV-a odmah po isteku tog razdoblja. Radi sprječavanja poreznih prijevara, uz Obrazac PDV morati će se dostaviti knjiga URA.

U Microsoft Dynamics NAV-u će biti potrebno promijeniti stope PDV-a na artiklima za koje je najavljeno da će se koristiti drugačija stopa od 1.1.2019. Adacta će svojim klijentima poslati upute sa koracima koje je potrebno odraditi da bi se to moglo napraviti.

Doprinosi

Najavljeno je ukidanje dva doprinosa na plaću uz istovremeno povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ukidaju se doprinosi za zapošljavanje od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%. Doprinos za zdravstveno osiguranje se povećava sa 15% na 16,5%.

U modulu za obračun plaća je potrebno promijeniti postavke za obračun doprinosa na plaću. Promjene je potrebno napraviti za obračun plaća koji je prvi po redu u 2019. g. Adacta će svojim klijentima poslati upute sa koracima koje je potrebno odraditi da bi se to moglo napraviti u Microsoft Dynamics NAV-u.

Porez na dohodak

Najavljuje se proširenje poreznog razreda za primjenu stope od 24% koja je dosada obuhvaćala iznos do 17 500 kuna, a sve iznad se oporezivalo po stopi od 36%. Prema novom prijedlogu, prag za oporezivanje bi se povećao na 25 000 ili 35 000 kn dok bi stopa od 36% ostala nepromijenjena.

U Microsoft Dynamics NAV-u će biti potrebno promijeniti porezne razrede - potrebno je napraviti za obračun plaća koji će biti isplaćen u 2019. g.

Smanjenje administrativnih troškova obveznika

Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, Obrazac OPZ-STAT umjesto kvartalno, dostavljao bi se jednom godišnje. Uvođenje e-arhive kao opcija u odnosu na čuvanje papirnate dokumentacije.

Izmjene Ovršnog zakona

Predložen je prvi radni tekst novog Ovršnog zakona koji bi u Saboru mogao biti potvrđen krajem ove ili početkom iduće (2019.) godine. Prema prvoj predstavljenoj radnoj verziji novog Ovršnog zakona, trebao bi se proširiti krug primanja izuzetih od ovrhe. Tako bi se uz postojeća izuzeta primanja dodala nova: božićnica, uskrsnica, regres - do porezno priznatog odbitka; terenski dodatak, pomorski dodatak, sindikalne socijalne pomoći i pozajmice, dnevnice i naknade za službeni put u inozemstvo, naknade za korištenje privatnog auta u službene svrhe, naknade za odvojeni život – u cijelosti te se uvodi pravilo da u svakom slučaju nije moguće provesti ovrhu na primanju s naslova plaće iznad zakonom propisanog iznosa.

U Microsoft Dynamics NAV-u će biti potrebno postaviti koje sve naknade dodatno ulaze u zaštićeni iznos.

Više o tome što donose izmjene Zakona moguće je pročitati na poveznici

Izmjene Zakona o minimalnoj plaći

Svota minimalne plaće za 2018. godinu utvrđena je Uredbom o visini minimalne plaće (NN 122/2017) u bruto iznosu od 3.439,80 kuna te je na snagu stupila s 1. siječnjom ove godine.

Prema čl.2 st.2 Zakona o minimalnoj plaći (NN 39/13, 130/17) u iznos minimalne plaće više ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Sukladno navedenom članku, svi poslodavci koji su u 2017. godini u minimalnu plaću uključivali i navedene dodatke na plaću, od 1. siječnja 2018. godine trebaju promijeniti način utvrđivanja minimalne plaće te dodatno uz minimalnu plaću obračunavati i dodatke.

Prema čl.2 st.4 za radnika kojemu je prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ugovorena, utvrđena ili propisana plaća za mjesec dana rada u iznosu minimalne plaće ili do visine minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, umanjuje se za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun.

Korištenje porezne olakšice za zatečene radnika

Prema stajalištu Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 110-01/18-01/18) radnici koji su u trenutku donošenja novog zakona imali ugovorenu minimalnu plaću ili plaću s dodacima do propisane minimalne plaće za 2018. godinu, ostvaruju pravo na umanjenje osnovice za obračun doprinosa na minimalnu plaću tijekom 2018. godine.

Korištenje porezne olakšice za novozaposlene radnike

Prema čl.2 st.5, pravo na smanjenje osnovice za obračun doprinosa na plaću ostvaruje radnik koji je u razdoblju od dvanaest mjeseci uzastopno prije početka umanjenja osnovice imao ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće.

Budući da je ovaj zakon stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine, navedenu olakšicu poslodavci će za novozaposlene radnike koji su sklopili ugovor o radu nakon 1. siječnja 2018. godine moći početi koristiti najranije od siječnja 2019. godine.

Više o navedenome moguće je pronaći na sljedećim poveznicama:Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas