Adacta | Gold ERP i CRM Microsoft Partner & Qlik Certified Solution Provider
Adactine novosti

Odrađene i najavljene zakonske izmjene za 2016. godinu

Svaki kvartal pišemo o najvažnijih zakonskim izmjenama koje stupaju na snagu u predstojećim mjesecima (2016. godini).

Uz novi Zakon o računovodstvu i kontni plan i obavezu primjene e-Računa u javnom sektoru  očekuju nas  i izmjene na plaćama, dokument s detaljnijim informacijama možete preuzeti  ovdje.

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas