Alat za poslovnu analizu
Adactine novosti

Nova verzija Qlik Sensea je vani

Nakon što je na globalnoj konferenciji u Orlandu službeno potvrđen izlazak nove verzije Qlik Sense rješenja, prije nekoliko dana, točnije 28. lipnja, dočekali smo Qlik Sense 3.0. Nova verzija rješenja donijela nam je velik broj novosti i to na svim razinama korištenja. Ključne novosti koje dodatno olakšavaju korištenje rješenja napravljene su u dijelovima vizualne pripreme podataka te vizualnog pretraživanja podataka. Ostale novosti odnose se na Qlik konektore, nove funkcionalnosti NPrinting modula, dodatne pakete podataka dostupne na Qlik DataMarketu te razvoj widgeta – novih grafičkih objekata.

Vizualna priprema modela podataka nova je funkcionalnost dostupna u Qlik Sense platofrmi koja krajnjim korisnicima omogućuje izradu podatkovnog modela koristeći drag-and-drop funkcionalnost, bez detaljnog poznavanja tabela koje povezuje te podatke koji se u njima nalaze. Tabele i podaci u njima prikazani su pomoću krugova koji imaju „magnetno“ svojstvo na način da se krugovi (tabele) sami, nakon što Qlik profilira podatke, spajaju s tablicama s kojima se najviše poklapaju u podacima. Qlik je također od verzije 3.0 omogućio i napredno prepoznavanje vremenskih i geografskih podataka te je automatizirao njihovu pripremu za korištenje u samim analizama.

Vizualno pretraživanje podataka predstavlja nadogradnju na već postojeći Qlik model rada koji omogućuje indeksirano pretraživanje svih podataka koji se nalaze u pojedinoj Qlik aplikaciji. Qlik Sense 3.0 osim podataka pretražuje i metapodatke koji opisuju pojedine grafičke objekte te omogućuje pronalazak svih grafičkih objekata koji na sebi imaju traženu riječ. Primjerice, pretraživanje izraza Sales by Country korisniku pruža uvid u sve grafičke objekte u aplikaciji koji na sebi prikazuju prodaju po državama. Ovaj način pretraživanja krajnjem korisniku uvelike ubrzava proces pronalaska traženih podataka.Vizualno pretraživanje podataka predstavlja nadogradnju na već postojeći Qlik model rada koji omogućuje indeksirano pretraživanje svih podataka koji se nalaze u pojedinoj Qlik aplikaciji. Qlik Sense 3.0 osim podataka pretražuje i metapodatke koji opisuju pojedine grafičke objekte te omogućuje pronalazak svih grafičkih objekata koji na sebi imaju traženu riječ. Primjerice, pretraživanje izraza Sales by Country korisniku pruža uvid u sve grafičke objekte u aplikaciji koji na sebi prikazuju prodaju po državama. Ovaj način pretraživanja krajnjem korisniku uvelike ubrzava proces pronalaska traženih podataka.

Velik broj Qlik konektora dostupnih za platformu sada se od verzije 3.0 nakon akvizicije QVSources branda nalazi u službenoj Qlikovoj ponudi. Sada je moguće koristiti preko 20 novih konektora za različite web-based servise te aplikacije kao što su Facebook fan stranice i grupe, Google AdWords, Youtube Analytics, Twitter, MS Dynamics CRM, MailChimp, SugarCRM itd.

NPrinting modul za automatizirano slanje predefiniranih izvješća putem maila, koji je prethodno akviziran od partnerske kompanije Vizubi, od ove verzije doživio je potpunu integraciju u Qlik obitelj. Osim korištenja QlikView aplikacija kao podloge za slanje izvješća, od sada može koristiti i Qlik Sense aplikacije za slanje predefiniranih izvješća. Osim standardnog principa automatizacije slanja te mogućnosti gledanja izvješća na zahtjev (on-demand), od verzije 3.0 moguće je napraviti i pretplatu na pojedina izvješća te ih gledati u Qlik Sense Hubu zajedno s ostalim analitičkim aplikacijama kojima korisnik ima pristup (Newsstand subscription portal). Nprinting je i razvojno doživio preinaku te se sada čitav development radi korištenjem web-based klijenata, kao što je slučaj i s ostalim članovima Qlik obitelji.

Qlik DataMarket je Qlikov cloud based data service (DaaS) koji posjeduje repozitorij različitih setova podataka koje krajnji korisnik, besplatno ili uz nadoplatu, može koristiti u kombinaciji sa svojim poslovnim podacima te na taj način kreirati nove uvide u svoje poslovanje. Dva nova paketa dostupna od verzije 3.0 su kretanje vrijednosti dionica i burzovni indeksi (Stock and Indices) te financijska izvješća (Company Financial Reports) poduzeća koja se nalaze na vodećim svjetskim burzama.

Glavni pokazatelj toga koliko benefita nosi otvorenost Qlik platforme za ekstenzivno širenje funkcionalnosti prikazana je u novoj verziji predstavljanjem Widgeta. Widget je mehanizam koji developerima omogućuje brz razvoj custom grafičkih objekata uz minimalno poznavanje HTML-a i CSS-a koje je moguće u potpunosti integrirati u Qlik interaktivnu platformu te već postojeće vizualizacije.

Qlik je i ovog puta novu verziju izbacio prema svom roadmapu u kojem su definirani izlasci tri nove verzije godišnje, od kojih će jedna biti glavna (major) odnosno ona koja donosi nove funkcionalnosti, kao što je Qlik Sense 3.0 te dvije niže (minor) na kojima će se više-manje raditi korekcija postojećih problema ili manjih novosti u funkcionalnostima. Više detalja o svim novostima u verziji 3.0 možete pronaći na službenoj Qlik stranici ili na sljedećem videu.

I ovom verzijom Qlik je dodano učvrstio svoju vodeću poziciju u Dana Discovery segmentu. Ostaje nam samo usvojiti sve prednosti koje nam rješenje donosi te čim prije podatke koje imamo pretvoriti u korisne informacije.

 

 Pripremio: Milan Listeš, voditelj BI odjela, Adacta

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas