Adacta | Gold ERP i CRM Microsoft Partner & Qlik Certified Solution Provider
Adactine novosti

Microsoft Dynamics NAV 2016 - Insights

Na svjetskoj partnerskoj konferenciji održanoj u Orlandu (12. – 16. srpnja), Microsoft je predstavio novo ERP rješenje kodnog imena Corfu. Za manje od tri mjeseca nakon toga Microsoft je predstavio rješenje Dynamics NAV 2016. Kao i za Dynamics NAV 2015, Microsoft je poslušao partnere i predstavio brojna poboljšanja u postojećim funkcionalnostima, kao i velik broj noviteta u Dynamics NAV-u 2016. 

Odrađivanje svakodnevnog posla s bilo kojeg uređaja

Dolaskom Dynamics NAV-a 2016 dostupni su RTC, tablet, mobilni te web klijent. Ideja je da se za svakodnevnu uporabu koristi već poznato RTC sučelje. Korisnicima koji su povremeno u NAV-u namijenjen je web klijent, dok korisnici koji su često na putovanjima i potreban im je uvid/pregled stanja u NAV-u uvijek mogu posegnuti za jednostavnim tablet, odnosno mobilnim klijentom. Sve funkcionalnosti koje su dostupne u punom RTC klijentu, dostupne su i korisnicima na web, tablet ili mobilnom klijentu.

Slika 1. Mobilni klijent

Web klijent

Web klijent je u odnosu na NAV 2015 doživio više od 50 novosti i poboljšanja. Tako je sada moguće bez problema promijeniti jezik klijenta, datum, regiju ili poduzeće. Također je dostupna i tražilica putem koje se može doći do bilo koje stranice odnosno izvješća u NAV-u. Činjenični okviri se sada mogu proširiti ili suziti kako bi se prilagodili web pregledniku. 

Slika 2. Web klijent

Tablet klijent

Kao i web klijent, tablet klijent je doživio nekoliko poboljšanja u korisničkom radu pa  je sada moguće horizontalno pomicanje unutar NAV-a, a brze kartice  moguće je minimizirati kao u RTC klijentu i dobiti prikaz korisniku bitnih polja u minimiziranom pregledu. Svaki korisnik u sustavu može odabrati vlastiti datum obrade, vremensku zonu i sl.  

Integracija sa Microsoft Dynamics CRM

Dynamics NAV 2016 uveo je potpuno novi oblik integracije ERP i CRM rješenja eliminiranjem srednjeg sloja u integracijskoj arhitekturi, čime je omogućena jednostavnija i brža integracija CRM sustava u NAV. Svi podaci iz CRM-a dostupni su u istom trenutku u NAV-u, kao što su svi podaci iz NAV-a  u istom trenutku dostupni u CRM-u bez njihovog ponavljanja  u jednom od sustava. 

 

Workflow

Predstavljanjem Dynamics NAV 2016 sustava predstavljen je set mogućnosti za automatizaciju standardnih ERP procesa, sustav obavještavanja, odobravanja te restrikcija na razini tabličnog podatka. Kreiranje Workflowa korisnicima je omogućeno jednostavnim načinom kroz sučelje RTC klijenta. Poslovna logika koja se krije iza Workflowa je, da „kada se dogodi određeni događaj u NAV-u, -> napravi sljedeći niz koraka“. Tako, , na primjer, ukoliko vrijednost zaliha proizvoda na skladištu padne ispod XY količine, -> pošalje obavijest korisniku XY da je potrebno naručiti proizvod. Korištenjem Workflowa i omogućavanjem obavijesti kroz sustav ili e-mailom, bilo koji korisnik u NAV 2016 bazi može koristiti sve funkcionalnosti Workflowa, čak i kroz mobilni klijent.

Na gornjem primjeru prikazan je složeniji Workflow koji demonstrira jedan događaj (zahtjev za odobrenje ulaznog dokumenta) s više odgovora (postavi dokument u status „Čeka odobrenje“, pošalji zahtjev za odobrenje i kreiraj notifikaciju u sustavu za korisnika Adacte), uz određeni uvjet (ako je iznos dokumenta veći od 5,000.00).

Pregled prije knjiženja

Velika novost u modulu financija je funkcionalnost pregleda stavki prije knjiženja. Ovom funkcionalnošću Dynamics NAV 2016 simulira knjiženje i prikazuje nastale stavke, kako bi se knjiženje odradilo da je korisnik kliknuo na „Proknjiži dokument“. Funkcionalnost je moguće koristiti u modulu financija, prodaje, nabave, servisa.

Vremenska razgraničenja

U Dynamics NAV-u 2016 moguće je kreirati predloške za vremensko razgraničenje prihoda i troškova po korisnički definiranom planu. Vremenska razgraničenja prihoda itroškova moguće je postaviti na račune glavne knjige, artikle ili resurse. Prilikom knjiženja dokumenta na kojem je specificirano vremensko razgraničenje, Dynamics NAV 2016 prepoznat će broj razdoblja te će proknjižiti iznos na račun glavne knjige za vremensko razgraničenje.

Vremenska razgraničenja troškova odnosno prihoda moguće je računati na nekoliko načina:

  • linearno – isti iznos je raspodijeljen po mjesecima od početnog do završnog datuma
  • korisnički definirano – korisniku je omogućen unos proizvoljnog iznosa
  • dani po razdoblju – iznos je definiran kao omjer ukupnog broja dana za vremensko razgraničenje i broja dana u pojedinom razdoblju
  • jednako po razdoblju – jednaki iznos je raspodijeljen po razdobljima


Slika. Prozor raspored odgode

Slika. Vremensko razgraničenje u kombinaciji s pregledom prije knjiženja.

Integracija s Azure SQL

Dynamics NAV 2016 moguće je konfigurirati na način da se dosadašnji podatkovni server  nativno koristi u Azure cloudu koristeći Azure SQL database-as-a-service. Azure SQL baza podataka servis je relacijske baze podataka temeljen na Microsoft SQL serveru, što omogućuje jednostavnu migraciju baze s on-premise servera u Azure SQL server. Nakon što je korisnička baza postavljena u Azure SQL na jednostavan se način može povezati s aplikacijskim serverom i time omogućiti pristup korisnicima do Dynamics NAV-a 2016. 

Grupiranje korisnika unutar Dynamics NAV 2016

Kao i za većinu novih i poboljšanih funkcionalnosti unutar Dynamics NAV-a 2016, Microsoft je poslušao korisnike i uveo mogućnost dodjeljivanja korisnika unutar korisničkih grupa u Dynamics NAV-u 2016. Na svaku korisničku grupu moguće je dodijeliti određene skupove dozvole kojima se ograničava pristup funkcionalnostima određenoj grupi korisnika.

Slika: Popis korisnika (reci) po grupama korisnika (stupci) sa pripadajućim dozvolama (činjenični okvir)

Preuzmite pdf verziju.

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas