Adacta | Gold ERP i CRM Microsoft Partner & Qlik Certified Solution Provider
Adactine novosti

Microsoft Dynamics NAV 2018

Microsoft nastavlja s unaprjeđivanjima svog ERP softvera te je u prosincu 2017. predstavio novu verziju sustava Microsoft Dynamics NAV 2018, koja kao i svaka verzija dolazi s novim i poboljšanim značajkama i funkcionalnostima.

U nastavku je popis značajki i funkcionalnosti koje su dostupne s novom Dynamics NAV 2018 verzijom.

Personalizacija web klijenta
Jedna od najtraženijih funkcionalnosti jest unaprjeđenje u web klijenta, što je sada omogućeno s NAV 2018 verzijom. Dodane su nove mogućnosti web klijenta, a najznačajnija je personalizacija web klijenta izravno iz Internet preglednika. Personalizacijom su omogućene sljedeće radnje:

 • Prikazati, sakriti ili premjestiti polje na stranici.
 • Zamrznuti stupce koji će ostati prikazani dok pomičete stranicu.
 • Premjestiti ili sakriti znakove.
 • Premjestiti ili sakriti dijelove poput činjeničnog okvira ili dijelove centra uloga.
 • Obrisati personalizaciju sa stranice i krenuti iz početka.
 • Zabraniti personalizaciju pojedinim grupama korisnika ili za specifične stranice. 

undefined


Također je moguće preko računala personalizirati izgled na tabletu ili mobitelu koristeći istu funkcionalnost.

undefined

Radi optimizacije i efikasnijeg korištenja NAV-a 2018, kreiran je novi set stranica koje olakšavaju kreiranje postava. Navedena funkcionalnost je dostupna putem Business Manager i Accountant uloge.

undefined

Fakturiranje većeg broja dokumenata
Dolaskom Dynamics NAV-a 2018, omogućeno je fakturiranje označenih dokumenata s popisnih stranica. Jednostavnom selekcijom željenih dokumenata, klikom na Proknjiži sustav će proknjižiti odabrane dokumente.

undefined

Automatsko generiranje Narudžbenice iz Naloga za prodaju
Često se zna dogoditi da se kreira Nalog za prodaju, a zalihe proizvoda na dokumentu nisu u potpunosti dostupne. Ako postoji više takvih proizvoda ili se moraju naručiti svi proizvodi s prodajnog dokumenta, s novom verzijom omogućeno je brže i lakše kreiranje Narudžbenice.
Na alatnoj traci dodana je akcija koja kreira Narudžbenicu izravno s Naloga za prodaju. Prilikom kreiranja Narudžbenice, sustav predlaže od kojeg dobavljača se želi naručiti određeni proizvod i koja količina.

undefined

Također je dostupna i detaljna analiza raspoloživosti proizvoda, bilo da se radi po lokacijama, razdoblju ili varijantama.

undefined

Na ovaj način u Dynamics NAV-u 2018 moguća je kontrola zaliha s prodajnih dokumenata.

Funkcionalnost analize slike i dodavanje atributa na proizvode
Microsoft sve više integrira Azure servise u Dynamics NAV pa je tako u Dynamics NAV 2018 integriran Microsoft Cognitive Services koji omogućava prepoznavanje atributa na slikama koji se mogu dodati na matične podatke proizvoda.
Prilikom dodavanja slike, moguće je upravljati atributima koji se žele koristiti. Primjerice, jedan od prepoznatih atributa na slici koja je dodana na proizvod može biti crvena boja te će sustav automatski predložiti crvenu boju kao atribut. Dodatno, sustav će javiti i razinu pouzdanosti prepoznavanja.

undefined

undefined

S Dynamics NAV-om 2018 moguće je lakše i brže upravljati atributima na matičnim podacima proizvoda zahvaljujući novoj funkcionalnosti analize slike.

Izvoz financijskih izvješća u Microsoft Excel
Uloge Business Manager i Accountant imaju mogućnost odabira izvoza određenih predefiniranih financijskih izvješća u Excel. Dostupna su sljedeća Excel izvješća:

 • bilanca stanja
 • račun dobiti i gubitka
 • novčani tijek
 • zadržana dobit
 • bruto bilanca
 • dospjela dugovanja
 • dospjela potraživanja.
undefined

Zadaci zaposlenika
Zbog velikog opsega posla, često se može dogoditi da se zaborave obaviti neki poslovi ili se želi dodijeliti neki zadatak drugom korisniku.
U Dynamics NAV-u 2018 moguće je kreirati podsjetnik/zadatak za svakog zaposlenika te tako definirati što točno trebaju napraviti toga dana.

undefined

Zadatke je moguće kreirati za sebe ili za druge zaposlenike unutar poduzeća. Osim opisa zadatka, statusa i početnog datuma, korisniku je moguće definirati na kojoj stranici unutar NAV-a mora obaviti navedeni zadatak. Zadaci su vidljivi i dostupni na profilima korisnika u NAV-u.

undefined


Pregled ispisa u Web klijentu
Osim Internet Explorera, pregled ispisa je sada podržan u svim Internet preglednicima. Ispis određenog dokumenta iz NAV-a 2018 moguće je odraditi izravno iz svih web preglednika, uključujući Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox Mozillu, Google Chrome i Safari.
Upravljanje po pregledu ispisa moguće je putem tipkovnice i miša, a dodana su i dva nova svojstva:

 • Odabir teksta
  • Selektiranje određenih dijelova i kopiranje u druge programe poput Microsoft Worda.
 • Pomicanje dokumenta
  • Pomicanje ekrana ispisa kada je uključena opcija zumiranja za prikaz detalja dokumenta.
undefined

Sinkronizacija dobavljača s Lexmark ICS-om za još bolje OCR rezultate
Kako bi dodatno usavršio i ubrzao obavljanje svakodnevnih zadataka, Microsoft je unaprijedio Lexmark Optical Character Recognition (OCR) funkcionalnost.


Nove mogućnosti sinkronizacije dobavljača s Lexmark ICS-om dodatno će poboljšati prepoznavanje faktura na temelju definiranog predloška fakture dobavljaču. Informacije o dobavljaču, uključujući broj, naziv, adresu, OIB, telefon i podatke o bankovnom računu, prenose se na Lexmark ICS prilikom sinkronizacije, a svaka promjena automatski se ažurira.

undefined

Power BI izvješća
Unutar Dynamics NAV-a2018 moguće je osim na ekran uloga dodati i PowerBI izvješća na činjenične okvire određenih stranica. Interakcija s izvješćima moguća je izravno s činjeničnog okvira, što daje detaljniji i točniji uvid u podatke.

undefined

Microsoft Flow
Unutar Microsoft Dynamics NAV-a 2018 moguće je kreirati konekciju s Microsoft Flow servisom putem čarobnjaka za postavu Flowa.

undefined

Nakon toga, preostaje samo automatizirati poslovne procese i zadatke korištenjem Microsoft Flowa.

undefined

Integracija s Microsoft Flowom pruža korisnicima lakše i jednostavnije upravljanje podacima. 

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas