Adacta | Gold ERP i CRM Microsoft Partner & Qlik Certified Solution Provider
Adactine novosti

Kontroling i održivi razvoj: Altiusova 9. konferencija o kontrolingu

U Zagrebu, 11. svibnja 2017. u hotelu The Westin održava se 9. konferencija o kotrolingu na kojoj će se raspravljati o ulozi kontrolinga u stvaranju društveno odgovornog poslovanja.

Altiusova 9. konferencija Vam donosi odgovore na pitanja:

 • je li prepoznata nova uloga kontrolinga u konceptu cjelovitog (integriranog) izvještavanja?
 • kako se razvijaju kontrolerski standardi sukladno IGC standardima i načelima?
 • prebacuju li menadžeri svoju odgovornost na kontrolere?
 • kako upravljati dugoročno održivim informacijama?
 • koja je uloga i odgovornost kontrolinga u procesu poslovnog spajanja?
 • kako odrediti KPI u upravljanju ljudskim resursima?
 • kako provoditi kontroling rizika i koja je njegova uloga u održivosti poduzeća?
 • koji značaj za kontrolere i menadžere ima nefinancijsko izvještavanja?
 • kako kreirati održivu kalkulaciju?

PROGRAM

I. MODUL: Novi trendovi kontrolinga – nestajanje kontrolinga kakvog smo do sada poznavali?

 • Tema: Nova uloga kontrolinga u konceptu cjelovitog (integriranog) izvještavanja, prof.dr.sc. Neda Vitezić, Ekonomski fakultet Rijeka
 • Tema: IGC standardi i načela kontrolinga – je li prepoznata „nova“ uloga kontrolinga u poslovanju poduzeća? mr.sc. Andreja Švigir, Altius savjetovanje d.o.o.
 • Tema: Kako odrediti KPI u upravljanju ljudskim resursima? Sabina Škrtić, članica Uprave Energia naturalis d.o.o.

ODMOR

II. MODUL: Kakav kontroling treba današnjim menadžerima– stvaranje novih odnosa

 • Prebacuju li menadžeri svoju odgovornost na kontrolere? – iskustva jednog kontrolera, Davor Tovernić, CFO Weber Escal, Austrian Post Group
 • Uloga kontrolinga u procesu poslovnih spajanja, Senka Laljek, direktorica sektora kontrolinga i sektora korporativnog računovodstva i poreza, Podravka d.d.
 • Dugoročno održive informacije baza menadžerskih odluka, Milan Listeš, voditelj BI sektora, Adacta

ODMOR

III. MODUL: Uloga kontrolinga u stvaranju društveno odgovornog poslovanja

 • Tema: Nefinancijsko izvještavanje – alat stvaranja društveno odgovornog poslovanja, dr.sc. Nikolina Markota Vukić, projekt menadžerica, Institut za društveno odgovorno poslovanje
 • Tema: Kontroling održive kalkulacije u poljoprivrednom sektoru, prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec, Poljoprivredni fakultet Osijek
 • Tema: Kako graditi društveno odgovorno poslovanje - the best practice, Angelika Brnada, direktorica sektora održivog razvoja i ZZSO, Ina - industrija nafte d.d.
 • Tema: Kontroling rizika i njegova uloga u društveno odgovornom poslovanju, Ljiljana Budimir Rogić i Divna Divić Puškarski, risk menadžerice, HBORž

Više infromacija i prijava na službenoj stranici organizatora

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas