Adacta | Gold ERP i CRM Microsoft Partner & Qlik Certified Solution Provider
Adactine novosti

4. Supply Chain Management konferencija – Dan moderne logistike

Adacta kao „Zlatni partner“ nastupila je s predavanjem pod nazivom „Kvalitetnim podacima do kvalitetnih odluka“ koje je održao naš voditelj BI odjela Milan Listeš.

Svjesni smo da je snaga lanca jednaka snazi najslabije karike. Znamo li koja je najslabija karika u našem opskrbnom lancu...?
Znamo li kakav lanac opskrbe želimo i trebamo?
Kako pojedini dijelovi lanca opskrbe utječu na cjelinu?
Kako analizirati troškove u logistici?
Kako pravovremene informacije utječu na nabavu?
Kako rješavati probleme i ograničenja kapaciteta logistike?

O ovim i mnogim drugim "vrućim" pitanjima raspravljalo se na 4. SCM konferenciji i Danu moderne logistike u Zagrebu 26. ožujka 2015 u hotelu Antunović. Adacta kao „Zlatni partner“ nastupila je s predavanjem pod nazivom „Kvalitetnim podacima do kvalitetnih odluka“ koje je održao naš voditelj BI odjela Milan Listeš a koje možete pronaći na linku https://www.facebook.com/video.php?v=907941805934063

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas