Adacta | Gold ERP i CRM Microsoft Partner & Qlik Certified Solution Provider

Politika informacijske sigurnosti 


U Adacti smo svjesni važnosti informacijske sigurnosti te smo u skladu s tim usvojili sigurnosne politike usmjerene na zaštitu Adactinih informacijskih resursa i imovine od svih opasnosti, unutarnjih ili vanjskih, namjernih ili nenamjernih, u skladu s preporukama norme ISO / IEC 27001.


Sigurnosna politika ujedinjuje upute i standarde za pružanje i upravljanje informacijskom sigurnošću za sve korisnike informacijskog sustava.

Saznajte više o tome kako se u Adacti brinemo o informacijskoj sigurnosti na slijedećoj poveznici: Politika informacijske sigurnosti

Odgovorna osoba za informacijsku sigurnost tvrtke Adacta:
Gašper Mozetič, IT Manager and CISO, Adacta d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

E-mail: ciso@adacta-group.com

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas